Kollobboo kindergarten

Ga terug naar projecten

Kollobboo kindergarten

Menagesha ligt op 60 km ten westen van Addis Abeba.  Tot voor enkele jaren, was er geen kleuterschool in deze streek. Ook oudere kinderen volgden kort of helemaal geen basisonderwijs. FIDA is een Ethiopische ngo die zich inzet voor de armsten, en zich in het bijzonder richt op onderwijs voor kinderen. FIDA richtte met financiële hulp van Siddartha een kleuterschool op. Momenteel zijn er een 200-tal kleuters ingeschreven. Bij ons bezoek an het schooltje vertelde men ons dat sommige kinderen tot 10 km per dag stappen om de school te bereiken.  's Avonds volgt nog de lange weg terug.  Vele kinderen hebben amper eten bij zich.  Hun plastieken flesje vullen ze met vervuild water uit de beek.  

Dit laatste deed ons besluiten om de toevoer van een waterleidingspijp te financieren. Alle kinderen kunnen nu fris gezond water drinken.

In de lagere school zorgden we voor de restauratie van de klaslokalen en voor een update van de bibliotheek: voortaan zijn de juiste naslagwerken aanwezig waarmee de kinderen zich het best kunnen voorbereiden op het ingangsexamen van het middelbaar onderwijs.

 

Sterren voor Ethiopië sponsorde de restauratie van klaslokalen.
Dit was aanvankelijk de bibliotheek….
Dit is de bib nu met alle vereiste boeken die de kinderen het best voorbereiden op het middelbaar onderwijs.
Sterren voor Ethiopië voorzag een kraantje met drinkbaar water in de kleuterschool.
Kinderen drinken nu gezond water in plaats van vervuild water uit de beek.
De klassen zijn groot maar er heerst een grote discipline
De dag begint met een groet aan de vlag.
Boys will be boys.
Speeltijd

projecten

Wil je graag meer weten over het reilen en zeilen in onze projecten ? We vertellen het je graag !